تراورتن استخوانی

  • کاشی ارم
  • 60*30
  • براق
  • رکتیفای