اسموت طوسی تیره

  • کاشی نایین
  • 60*30
  • پولیش
  • ریکتیفای